Welkom bij het Biodiversum

De Biodiversiteitsboer, Eduard Peter de Boer (ecoloog & entomoloog en oprichter van ecologisch adviesbureau FaunaX), is samen met anderen bezig het allereerste ‘real life’ Biodiversum te realiseren te Hoornsterzwaag!

Op een halve hectare creëert hij door inrichting gevarieerde uitgangsituaties en microhabitats waardoor de mogelijkheden ontstaan voor vestiging van zoveel mogelijk biodiversiteit.

Er komen vijvers, moerasjes, kruidenrijke weilandjes, veel bloeiende planten, struiken en bomen en veel nestelgelegenheid voor wilde bijen en vogels in de vorm van lemen steilwandjes, insectenhotels en allerlei nestkasten.

Ook wordt ruimte gemaakt voor geleidelijke overgangen tussen de microhabitats en gebruikt veel dood hout. De eerste vijver en steilwanden zijn aangelegd. Straks worden er kruiden en nectarplanten ingezaaid. Bovendien wordt een klein bezoekerscentrum ingericht, waar de ontwikkelingen via monitoring worden bijgehouden.

Vrije bezichtiging voor belangstellenden is op termijn, na volledige inrichting, mogelijk en zeker de bedoeling. We hopen dat we in de toekomst overal waar dat kan meer biodiversums mogen realiseren.

Ons motto: ‘We can create the circumstances and possibilities for a rich biodiversity close to home and for all to enjoy.’

De formele definitie volgens het Verdrag inzake Biologische Diversiteit luidt: “De variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken. Dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.”

Verlies aan biodiversiteit betekent niet alleen dat er zeldzame planten- en diersoorten verdwijnen. Het leidt ertoe dat volledige ecosystemen minder produceren en kwetsbaarder worden voor verstoringen.