Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL)

Rijk, provincies en beheerders hebben samen een uniforme werkwijze ontwikkeld voor het monitoren van de natuur in Nederland en de beoordeling van de kwaliteit ervan. Het monitoringssysteem bestaat uit verschillende componenten:
  • Monitoring in het veld;
  • Dataverwerking van de veldgegevens;
  • Deze verwerken tot een rapportage.
Heidesabelsprinkhaan - Foto: Jelmer Groen
Op het gebied van flora en fauna zijn er protocollen gemaakt voor het monitoren van:
  • Soortgroepen (planten, broedvogels, libellen, vlinders en sprinkhanen): uitvoering eens per zes jaar.
  • Vegetaties: vegetatiekarteringen worden gemiddeld eens per twaalf jaar uitgevoerd.

Biodiversum heeft inmiddels vele SNL-projecten uitgevoerd en beschikt derhalve over ervaren SNL-veldmedewerkers. Wij bieden als meerwaarde bovenop andere bureaus om tijdens de SNL-projecten tevens inventarisaties voor diverse insectensoorten mee te nemen zoals wilde bijen, nachtvlinders, kevers en zweefvliegen. Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een SNL-project? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken

Gevlekte witsnuitlibel - Foto: Jelmer Groen